Internetveikala lietošanas noteikumi un nosacījumi

Distances līgums

Šajā interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs biedrība “Mans tautastērps” (Reģ.Nr.40008273076, Tērvetes iela 68, Jelgava, LV-3008) no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

* Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība

* Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot iegādājamo preču veidu un daudzumu. 

Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi piecu darba dienu laikā, kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Preci iespējams saņemt:

- personiski Tērvetes ielā 68, Jelgavā - bez maksas

- ar Omniva pakomātiem Latvijā - EUR 3

- ar Latvijas Pasta starpniecību par Latvijas Pasta noteiktajiem tarifiem

Par citiem piegādes veidiem un piegādi ārpus Latvijas, lūdzu, sazinieties, rakstot e-pastu [email protected] 

Atteikuma tiesības

* Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

* Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

* Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

• pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

• pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;

• pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu.

* Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde un privātuma politika

Privātuma politika attiecas uz fiziskajām personām. Biedrība “Mans tautastērps” ievēro klientu personas datu aizsardzību, kā arī viņu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu, rakstiet e-pastu uz [email protected].

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Kādus personas datus mēs iegūstam, apstrādājam un kāpēc?

Biedrība “Mans tautastērps” apstrādā Pircēja sniegtos personas datus: vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, rēķina un piegādes adrese.

Šie personas dati un to apstrāde nepieciešama, lai piegādātu tieši jums jūsu pasūtītās preces, vajadzības gadījumā ar jums sazinātos, kā arī nosūtītu visu informāciju par pasūtījuma apstrādes gaitu (maksājuma saņemšanu, pasūtījuma nodošanu piegādei).

Kā mēs izmantojam iegūtos personas datus?

Biedrība “Mans tautastērps” apstrādā personas datus Eiropas Savienībā, lai izpildītu mūsu saistības pret jums, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Biedrība “Mans tautastērps” nenodod personas datus trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams, lai izpildītu distances līgumu (piemēram, preču piegādei, bankai norēķinu ietvaros). Mēs sadarbojamies ar uzņēmumiem, kuri saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu ievēro personas datu aizsardzības regulu.

Biedrība “Mans tautastērps” var nodot personas datus tiesībsargājošām, valsts un pašvaldību iestādēm pēc pieprasījuma, kā arī, lai aizstāvētu savas juridiskās prasības, ja tādas radušās.

Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

Biedrība “Mans tautastērps” uzglabā un apstrādā personas datus

- tik ilgi, kamēr ir spēkā starp biedrību “Mans tautastērps” un Pricēju noslēgtais distances līgums par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu,

- kamēr biedrībai “Mans tautastērps” ir tiesisks pienākums datus glabāt (piemēram, grāmatvedībā),

- kamēr Pricējs nav atsaucis piekrišanu par personas datu apstrādi.

Ja spēkā nav neviens no šeit minētajiem punktiem, personas dati tiek dzēsti.

Strīdu risināšanas kārtība

Biedrība “Mans tautastērps” aicina Pricējus visus strīdus risināt sarunu ceļā.  Ja tas nav iespējams, strīdu risināšana notiek Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir noformējis un apstiprinājis pasūtījumu.

Līgums ir spēkā līdz brīdim, kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.