Enija Seimanova

Vecmamma saka - Tev viss vēl priekšā!
Vecmamma zina, ka sniegs ir balts,
ka mazās Annelles zilziedu pļavās
cilpo vējš - tik smalks un stalts.
Vecmamma saka - Tev viss vēl priekšā!
Vecmamma zina - tā smaržo laiks -
pēc rudzu puķu lietavu prieka un dziemas,
kas satīta kamolā san.
/Dace Sadaka/

   Mani sauc Enija un man ir 8 gadi. Man vienmēr uz Līgo un Ziemassvētkos ir Tautu tērps.
   Mans pirmais, īstais tautu tērps bija mans deju tērps, jo es jau bērnu dārzā dejoju “Anneles pļavās”. Esmu jau piedalījusies dziesmu un deju svētkos. Un arī dziesmu svētku gājienā, kur mans lielais brālis nesa karogu, bet mēs ar mammu –ziedu lentas.
Nākamos dziesmu svētkus es sagaidīšu kā dziedātāja, jo dziedu Rīgas Imantas vidusskolas meiteņu korī.
Man patīk tautu tērps – tāpēc mamma man pašuva Rīgas tautu tērpu. Ar to es gāju 4.maija gājienā “Uzvelc savu tautas tērpu”. Arī uz Līgo biju tautas tērpā.
   Rīgas tērps ir smuks- tam ir skaisti raibi brunči- ar saulīti un mēnestiņu,un sarkana vestīte. Visvairāk man patīk puķu vainadziņi, tos mamma man sapin no dažādiem ziediem. Šoreiz man galvā ir kaķumētru vainags. Tas labi smaržo!
Mamma saka, ka šis nav mans pēdējais tērps, jo es augu.
Man ir uzšūts arī senais krekls,un tam vajag celaini..
es jau pati iemācījos celot - tikai vēl gan ar 4 celiem.
Bet kā saka mana vecmamma: “Man viss vēl priekšā”.

Enija Seimanova ,Rīga