Dace Tirzmale

Pienenēs lietus spēlē uz tīmekļu stīgām. 
Viņa pavasaros izlūdzas sauli no bezdelīgām. 
Viņa smejas un debesis sauc par savu krāsu. 
Viņa dejo un ābelēs spēlējas laiks,  saucot sekundes par laika tikšķu māsu. 
Pienenēs pavasaris sačukstas ar zaļskaru vīna stīgām,
lūdzot pasaules dzītas mērīt acīm bezbailīgām.

/Dace Sadaka/

   Mani sauc Dace. Par savējo tagad saucu Bauskas novada Vecsaules pagastu, kur ir mana ģimene, kur arī strādāju par sociālo darbinieci. Manas saknes ir gan no Vidzemes gan Kurzemes. Mans sirdsprieks ir tautas dejas, dejoju nu jau aptuveni 50 gadus. Laika plūdumā pilnīgi dabīgi nobrieda vēlme tikt pie sava tautastērpa. Sapratu, ka pati to neizdarīšu, jo nekāda lielā šuvēja un margotāja neesmu. Tuvojās mana 60 gadu jubileja un tad jau skaidri zināju - man tieši uz šo ballīti vajag īpašu tērpu, kas raksturotu tieši mani. Tautas tērpa darināšanu uzticēju sava deju kolektīva Bauskas tautas nama “Senbiguļi” kolēģei un tautas tērpu meistarei Inārai Krauzei. Man patīk un arī piestāv zilā krāsa, kas ir ieausta manos tautas brunčos un vestē. Nākotnē plānoju vēl arī šūdināt samta tautisko jaku un nopietnu Zemgales blūzi.

Dace Tirzmale,Vecsaule