Ilze Buivida    Sauldare

Latvisko tekstilizstrādājumu darināšana ir mans dzīvesveids kopš 10 gadu vecuma, kad senajā aušanas tehnikā uz kociņiem tika noaustas pirmās prievītes, kam tālāk sekoja dažādi austi tekstilizstrādājumi, un jau 14 gadu vecumā noaudu savu pirmo lielo linu dreļļu galdautu. Tālāk savas prasmes no 1986.g. līdz 1994.g. pilnveidoju Jelgavā pie Tautas daiļamata meistares Ilgas Madres Lietišķās mākslas studijā "Atspole".  “Atspolē” darbojoties manī radās vēlme radīt sev savu tautastērpu. Šo ieceri īstenoju 1992.-1994.g. un kā mājturības speciālista, rokdarbu jomā, diplomdarbs tapa mans - Raunas tautas tērps.  Skaistākā bērnības daļa un visi skolas brīvlaiki pavadīti pie vecvecākiem Cēsīs, kur saskaņā ar Sauli un dabas ritmiem mums mazbērniem ielikti spēcīgi latviskās dzīvesziņas un latviskās kultūras pamati. Gaujas Nacionālā parka un apkārtējo kultūrvēsturisko vietu dabas burvībā, mani īpaši piesaistīja Rauna. Tāpēc arī tieši Raunas tērpu izvēlējos kā savu Vidzemes tērpu.

Apzinoties, ka spēju ne tikai pati darināt, bet arī savas prasmes nodot mācot tās citiem, savas zināšanas papildināju arī  akadēmiskajā izglītībā, iegūstot mājturības  un kultūras vēstures pedagoga kvalifikāciju. Šobrīd pēc individuāliem pasūtījumiem adu, aužu jostas, izšuju un šuju gan etnogrāfiskos kreklus, gan arheoloģiskos kreklus, gan radu jaunus mūsdienīgus linu apģērbus sievietēm un vīriešiem, rotājot tos ar latviskiem izšuvumiem.

Savu vēlmi dalīties ar savām zināšanām un prasmēm un palīdzēt arī citiem apgūt dažādos rokdarbu tehniku knifiņus šobrīd īstenoju Ilzes Buividas Lietišķās mākslas studijā “Sauldare”.  Ja vēlies īstenot savas radošās ieceres, nāc individuāli, vai kopā ar draugiem uz Sauldares studiju apgūt senās prasmes! 

Kontakti: tālrunis 26462875, [email protected]

Ar saulainu sveicienu,

Ilze Buivida