Ināra Aire

Tinu tītavu dzijas caur laika slēdzenēm,
caur bērzu stāviem,
zaru lokiem un sakņu stīgām.
Tinu tītavu dzijas caur akmeņu plaukstām,
pār slieksnim augstam
uz istabu - siltu no skalu guns,
kur laiks viesojas telpu smaržās
kā kokā grebts domu un vārdu skaņojums,
kā balta ēna pār koka sienām un grīdas atspulgiem,
caur ziemas un vasaras saulgriežiem
uz rudens ražu, uz laiku , kad maize dzimst ,
kad sulu tērces balto koku stāvos rimst.
/Dace  Sadaka/

   Ideja par Tautastērpu radās piedzimstot mazmeitai Annijai. Un tā vecvecmmama un vecmamma jau 5 gadus vācam tērpu ko nodot nākamajām paaudzēm . Par to kāds būs mantojums pat neradās jautājumi , vienozīmīgi arheoloģiskais ,un tā kā saknes mums ir Latgalē , tad jautājums tika izlemts ātri . Šādus tērpus nēsāja brīvi ,vareni , stipri un bagāti ļaudis , pirms tika pakļauti svešām varām . Villainei būs jāsargā dzimtas sievietes , un cerams tiks ilgi nodotas mantojumā !

Ināra Aire,Rīga