Rūta un Māra Zukures

Pār stellu pārmijām,
pār diegu šķeterēm,
caur kreklu krokām un
krāsu baltumu,
debesis zīmē un kopā līmē
no avīžu kolāžām, zeltziedu skarām,
slēptus rakstus un latvju zīmes-
no upes viļņotiem galdautiem,
jāņzāļu smaržu avotiem,
no takām, kas izsenis šurpu lokās
caur mežu, pār pļavu,
gar vecajo gravu
līdz pārtop par dāsnu maizes riku,
par balta piena krūku,
par lādi, kas skan deju soļiem
pār kailu kāju paijātiem
šīs zemes oļiem.
/Dace Sadaka/

   Caur paaudzēm austie tautas tērpi
   Rūta un Māra ir divas jaunas Ziemeļvidzemes meitenes ar nedaudz igauņu saknēm. Viņu tautastērpu brunči ir dāvana. Šajā ģimenē kā tradīcija ir izveidojusies tautas tērpa dāvināšana pilngadības svētkos – 18.gadu dzimšanas dienā. Māras brunči bija pirmie, pēc tam tika austi Rūtas. Katra savu rakstu izvēlējās pēc sajūtām un, pat nezinot, abas savos brončos ieaudušas dienvidigaunijas brunču krāsas. Viss tika noausts vecvecmāmiņas Ellas Kreicmanes stellēs, kuras kustinājusi un goda lietu pildījusi profesionāla audēja Vija Rulle. Stelles Vijas rokās nodotas, jo pašu ģimenē nebija audēju. Meitenes ir vecākās no Edītes Krastiņas, kura ir Ellas meita, mazmeitām, līdz ar to viņām pirmajām tikuši brunči, bet pārējiem mazbērniem līdz savai dāvanai ir vēl jāpaaugas. Pārējās tautas tērpa sastāvdaļas ir piemeklētas dažādā ceļā – kurpes speciāli pasūtītas, kad vēl tika dzīedāts folkloras kopā, Māra nēsā igauņu saktu, lai atcerētos savas saknes, Māras villaine ir tās pašas vecvecmāmiņas mantojums, kas gadu gaitā lāpīts, jo 100 gadus audumu grūti noturēt neskartu, sevišķi, ja to lieto. Zeķes ļoti skaisti ada vecmāmiņa, kuru ikdienā sauc par omīti, un katrai tās tiek individuāli adītas, lai dejojot, kas abām meitenēm ļoti patīk, nekristu nost un neradītu negodu.
   Par stellēm ir īpašs stāsts – tās 1.pasaules kara laikā izjauktā veidā atceļojušas uz Vidzemes ziemeļiem no Dundagas zirga pajūgā. Kopā ar Ellu Kreicmani, kura vēlāk apprecējusies un padomju laikā slēpusi stelles savā šķūnītī. Visi padomju laiki pagājuši bez aušanas, bet tiem beidzoties, tie nogādāti Rūjienas tautasskolā jauno audēju apmācībai. Apmācību tajā laikā uzņēmusies Valentīna Petrova. Kad viņa pārvākusies, pie stellēm vietu ieņēma Vija Rulle, kura tad arī Ellas mazmeitām radīja brunčus. Šobrīd, jau gadu pie šīm pašām stellēm atkal ir iespēja gribētājiem mācīties aust savus brunčus Vijas pavadībā, iepriekš piesakoties rindā. Un gribētāju ir daudz! Šoziem noausti jau 15 brunči, darbs nav rimis un rinda nav mazinājusies.

Rūta un Māra Zukures,Ķoņu pagasts,Naukšēnu novads