Iveta Janševska

Es vēja nebīstos -
es daļa liepas,
es daļa vārpas
no rudzstiebru lauka.

Es miglas nebīstos,
man sadotas rokas -
ar māti, ar tēvu,
ar meitu, ar dēlu.

Es nedienas nebīstos -
man' bāliņš sargā -
no krusas, no pērkona,
no ne vieglas dienas.

Es pasaules nebīstos-
man drošs solis -
pār ciņiem, pār celmiem,
pār ļaužu runām.

/Dace Sadaka/

   Es Iveta, kurai tēvs Jānis Janševskis vārdu deva! Ar lepnumu ,es un bērni ,kopēju uzvārdu nesam! Savu stāstu sākšu ar J. Baltvilka vārdiem Cik maksā rīts rasa płavā? Cik maksā varavīksnes krāsas? Cik maksā Smaids , Ko dāvā māsa? Cik tēva balss , cik mātes glāsts? Es domāju, Tev skaidrs jau! ....ieklausies klusumā!Vai dzirdi kā labība žūst,vai jūti kā graudi smaržo? Šī diena ir īpaša, mana ģimene ir saposusies pirms lielās ražas pļaujas goda tērpos, zem dižā ozola...izbaudīt dzērvju dziesmas,vēja pūsmas, saklausīt kā vārpas viena pret otru draudzīgi sitas,pacienāties ar medus maizi, nodzerties piena malku! Viss pašu rūpēts, kopā ar maniem vecākiem strādāts! Tā nu mums te klājas pirms teju, teju lielās pļaujas, skrējiena! 33 gadus esmu "biksteniece "-kā saka -vietējā! Ar sirdi un dvēseli savā zemē, mācot saviem bērniem ģimenes vērtības,tradīcijas, skolojot, lolojot un mīlot. Vīrs izbijis jelgavnieks,pārlatviskots līdz sirds dziļumiem, pēdējai vīlei! Daudz darba dejā ieguldīts, nu jau visi četri esam dejotāji,arī meitiņa! Daudz atbalsts un palīdzība no maniem vecākiem gūts!  

   Mūsu krāšņie un acīm tīkamie tērpi ir vērtība, kurus esam izveidojuši visi kopā ar dejotājiem VPDK "Bikstenieki" un mūsu līdzcilvēkiem. Ir ieguldīts liels darbs, līdz Latvijas simtgadei vēl daudz darāmā, bet mums visiem mērķis cēls, ejam ar lepni paceltām galvām savos goda tērpos, jo mums visiem kopā izdevās....radīt tautastērpu, kurš veidots un komplektēts atbilstoši Zemgales un Austrumkurzemes novadu etnogrāfiskajām pazīmēm. Tērps ir sākotnēji veidots par pamatu ņemot autentisku sieviešu brunču paraugu, kas glabājās vēstures muzejā un reģistrēts ar izcelsmi no Bikstu pagasta, kur paši dzīvojam. Biksti atrodas uz Zemgales un Kurzemes robežas. Konsultējoties ar speciālistiem no Senās Klēts un vēstures muzeja, kā arī pētot citus materiālus, kopīgi ar draugiem no deju kolektīva esam izveidojuši Bikstu tautastērpa versiju. Dažādas tērpu detaļas ir meklētas, lai būtu atbilstošas noteiktam laika periodam un teritorijai, kas ir ap Bikstiem. Gala rezultāta tērpā ir Jaunpils jakas, Annenieku paķeles, Grenču svārki, Bikstu brunči un lakats, Blīdenes zeķes. Interesanti, ka dažos tērpa elementos var sazīmēt arī Kurzemes hercogistes laikiem raksturīgos simbolus. Tas ir kroņa simbols gan Blīdenes zeķēs, gan sirsniņsaktā. Tērpu gatavo pēc iespējas vietētie meistari - audēja no Dobeles, rotkalis no Liepājas, skroderis no Rīgas, bet paķeles tika pītas pašu spēkiem. Bet nu gan šodienai viss, uz tikšanos citā reizē, kad stāsts jau garāks būs!
Iveta Janševska,Biksti.