Valda Kesnere

Sena uguns kalnā kuras,
tuvu gaismas avotam,
senu dziesmu, senu rakstu audeklā ierakstot.
Pūt, vējiņi, smalku rasu
sējot maizi tīrumā.
Pūt, vējiņ, maigu lietu,
audzē manu tikumiņu.
Lai maizes garoziņa tā kā mans tikumiņš-
rasu sēja, sauli dedza,
dziesmotā zemītē.

   Doma par savu tautastērpu nelika man mieru jau sen,trādājot par Tautas metālmākslas studijas “Kalvis” vadītāju.Studijas darbības mērķis ir senlatviešu rotu atdarināšana pielietojums mūsdienās.Tādēļ es izvēlējos arheoloģisko tērpu,kas man piestāvēja vislabāk.Esmu Rīdziniece.Izvēlējos Lībiešu stilu ar Latgaļu rotām,jo Rīgā mode bija daudzveidīgāka nekā tālākos novados.
   Sadarbojoties ar citām studijām un meistariem,tapis šis tērps pēc manas saprašanas un vēlmēm ar kuru prezentēju senlatviešu kultūras tradīcijas un rotu pielietojumu mūsdienās.
   Esmu Tautas metālmākslas studijas “Kalvis”vadītāja no 1972.gada,Tautas daiļamata meistare no 1071.gada. Esmu ieguvusi Ernesta Brastiņa balvu “Latviskas Latvijas labad” un gada balvu kultūrā “Baltais zvirbulis”


Valda Kesnere,Rīga.