Brisele

2019.gada aprīlī devāmies uz Briseli pie latviešu tautumeitām,lai kopīgi rakstītu latviešu tautas vēsturi stāstos un fotogrāfijās.

 .