7.pietura

Valdekas pils, Rīgas iela 22

Valsts nozīmes kultūras piemineklis Valdekas pils (vācu: Schloß Waldeck) ir neogotikas arhitektūras stila ēka, kas līdz 1920. gada zemes reformai bija Valdekas jeb Zorgenfreijas pusmuižas (Waldeck, Sorgenfrei) kungu māja un medību pils. Valdekas pils sākotnēji celta 17. gs.  klasicisma stilā. 1848. gadā pili īpašumā ieguva Rekes dzimta, kura nolēma ēku pārbūvēt. Tādēļ 19. gadsimta 60. gados Kristofs Karlis fon der Reke ēku pārbūvēja neogotikas stilā.

Pēc kara postījumiem atjaunotajā ēkā atradās gan augstskolas mācību un pētījumu saimniecības «Jelgava» kantoris, gan Pārtikas tehnoloģijas fakultātes katedra, gan laboratorija, biroju ēka un pat bērnudārzs, un piedzīvojusi vairākkārtēju iekštelpu pārbūvi. Taču pamazām ēkas tehniskais stāvoklis pasliktinājās, līdz deviņdesmito gadu sākumā pils palika tukša uz divdesmit gadiem.

Īsi pirms pils slēgšanas šeit notika arī speciālistu sagatavošana mājturības specialitātē, kuru 1948.gadā likvidēja kā padomju iekārtai nevajadzīgu (LLU pārņemto Kaucmindes semināru), un atjaunoja tikai 1989. gada 1.septembrī, kad galvenais jaunās Specialitātes uzdevums bija kvalificētu darbmācības pedagogu izglītošana. 1991. un 1992. gadā šī programma meiteņu vidū veidoja vienu no lielākajiem pretendentu konkursiem mājturības studijām, jo cerēts bija uz Kaucmindes semināra prasmju līmeņa atjaunošanu. Taču šī studiju programma pastāvēja tikai īsu brīdi, lai gan 1993. gadā ar LLU Senāta lēmumu Uztura un darbmācības katedra tiek pārdēvēta par Uztura un mājturības katedru, bet jau 1994.gadā tiek izveidota jauna specialitāte – lietišķā mājturība, kura gadu laikā ir pilnveidojusies un ieguvusi jaunu virzienu, sagatavojot jaunos viesmīlības nozares speciālistus.

Valdekas pils savu atjaunošanu piedzīvoja 2014.gadā. 2017.gadā Valdekas pilī atkal notiek  pils svētki, kas veltīti fon der Rekes 200 gadu jubilejai. Valdekas pils šodien ir studiju un darba vieta Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras plānošanas katedras studentiem un mācībspēkiem.

https://lv.wikipedia.org/wiki/Valdekas_pils