5.pietura

Pasta sala, Pilssalas iela 2a

Pasta salai garām Lielupe vijas kā tautiskā josta.

Arī Zemgales novadam ir kāda īpaša josta - Ceraukstes josta - kas palikusi Lielvārdes jostas ēnā, bet pelnījusi tikpat lielu, ja ne lielāku uzmanību!

Ceraukstes josta (CVVM 3414) – īpašas ievērības cienīga, uzskatāma par senāku

nekā vairākums Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā saglabāto Lielvārdes jostu. Rakstu daudzveidības un sarežģītības ziņā tā ir līdzīga Lielvārdes novada jostām. Tā datējama ar 18. gadsimtu, taču šīs jostas darināšanas tradīcijas varētu iesniegties tālākā senatnē. Tā ir rakstaina audene ar maiņu rakstiem. Raksts mainās visā jostas garumā (jostas izmēri 298 x 6,2 cm). Šīs jostas īpaša pazīme ir rakstos sastopamā asimetrija. Visā tās garumā neatkārtojas neviens zīmējums. Arī jostas malas sākumā un beigās ROTĀTAS ar īpašām sīku rakstu zīmēm, atšķirīgām no tām, kas izmantotas jostas garumā.Izmantotie materiāli - vilna, lins. Tā ir platākā no zināmajām Zemgales jostām.