Iveta Seimanova-ar Latgali sirdī

Moto "Īstām lietām jābūt īstām".


Kultūras vēstniece, skolotāja, rokdarbniece, "Mans Tautastērps" aktīviste

Fakti: 

14.04.2018. prezentēts rekonstruēts 19.gs.otrās puses Vidsmuižas sievas tērps. Unikāls ar to, ka salikts no viena pagasta bagātībām.(darbs kopā ar etnogrāfiem- 8mēneši)

Iznests 100-gades Dziemu un Deju svētkos.

Pārstāvēja Latgali, Gaismas pilī izstādē "Mans Tautastērps".

Izrādīts un izstāstīts tautas tērpu stāsts 16 dažādās Latvijas vietās(Kuldīgā, Jelgavā, Rīgā, Krustpilī ,Daugavpilī u.c.) .

Rasta iespēja tērpu publicēt I.Pīgoznes grāmatā "Latvieša apģērbs".

"Vidsmuižas Annužu" iemūžina lellītēs, kuras tiek dāvinātas muzejiem, skolām, ceļo ārpus Latvijas

Annužas tērps filmējās LNKC etnogrāfiski izglītojošā rullītī "Latgales Ziemas tērps"- izceļ Rēzeknes apriņķa burnasu.

10.11.2018. Rekonstruēts senais tērps. Senā Latgaļu tērpa godināšanas svētki,pēc Zeimuļu kapa lauka .Kopā ar arheologiem tiek pētīts un piedzīvo  atdzimšanu1g.2m laikā. Villaine ir īsts izaicinājums . Tērpu atdarinot lieto senās metodes - dzijas krāso augu krāsvielās, linu balina pelnos un saulē.

Abi tērpi- liels etnogrāfiski kultūrvēsturisks pienesums Latvijai, Latgalei,  Riebiņu novadam.

Riebiņu novada svētkos uz skatuves izrāda septiņas dažādas Vidsmuižas tautas tērpa komplektācijas.

Atsaucas aicinājumam "Katram savu tautas tērpu" - ietērpj visu ģimeni.

Ziemassvētku brīvdienas - Ivetai tādu nav - Dodas uz Pēterburgas muzeju krājumiem meklēt pavedienus jaunām latgales tērpu iedvesmām.

Brīvprātīgi tautas tērpa stāstu stāsta dažādām auditorijām.

Popularizē dzimto vietu.

Ar visām ģimenes meitenēm filmējas izglītojošā LNKC rullīti "Par galvassegām", kur popularizē "skusta sīšanu pa bobiskom".

Pateicoties tieši viņai "Mans tautastērps" izstāde skatāma arī Latgalē- Lūznavā un Daugavpilī un grāmatas "Mans tautastērps" atvēršanas svētki notika LNB.

Savā mājā divas reizes mēnesī rīko darbnīcas, uzņem "cakotājas", lai kopā darinātu tautas tērpus.

Jau zināms fakts, ka šogad dibinās biedrību "Latgales etnogrāfiskā vēstniecība".

Latgalietes dvēseles plašums- Rīgas dārzā 13 gadi audzē sudrabegli, lai simtgadē dāvinātu bērnu skolai.

Visos savos sirdsprojektos iegulda savu laiku, darbus, personīgos līdzekļus, pretī nepraso neko.

Sarīko svētkus tautas tērpiem un līdzcilvēkiem.

Skolotāja- ārpus rāmjiem- arī darbā iemanās bērnus Ziemassvētku pasākumā ietērpt tautas tērpā.

3 bērnu māte, 1 mazbērna vecmamma.

 Pati saka, ka aplipusi ar etnogrāfijas vīrusu. Mīl savu Latgali un Vidsmuižu,ko atdarīt dzejā!